Volejte nám 277-015-162 , 605-200-106

Vízum můžete získat na základě podané žádosti a správně předložených dokladů. Ty v případě žádosti o vízum do Ruska podáváte na konzulárním úřadě Ruské federace. Toto vízum potřebujete, nemáte-li ruské občanství a chcete vycestovat do země.

Pro všechny žadatele o vízum do Ruska je povinné mít cestovní pas nebo náhradní cestovní doklad, formulář vízové ankety, fotografii 3 x 4 cm, pozvání do Ruské federace od zvoucí osoby nebo turistický voucher, kopii cestovního dokladu a kopii zdravotního pojištění po dobu pobytu a případně i doklad o HIV-testu.

Váš pas by neměl vyvolávat pochybnost o pravosti a mít záznamy či opravy bez ověření danými orgány. Pas musí být kompletní s minimálně dvěma čistými stranami pro vízum. Zároveň jeho platnost musí překročit 6 měsíců po ukončení platnosti Vašeho víza.

Hůlkovým písmem musíte vyplnit Vízovou anketu, kterou jako žadatel podepíšete. Všechny otázky musí být vyplněny v daném rozsahu a správně.

Fotografie může být černo-bílá nebo barevná, matná nebo lesklá, v zadaném rozměru. Na fotografii nesmíte mít pokrývku hlavy a brýle s tmavými skly.

Vízum do Ruska je zpoplatněno částkou 990 Kč při vyřízení během 10 dnů. Jedná se o částku platící pro země EU danou Dohodou o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskou federací. Vízum vyřízené do tří dnů stojí 1 980 Kč a uhrazuje se v českých korunách. V případě vyřizování víza pro občana jiného státu se o výši poplatku informujte na konzulárním úřadu.

Vyřizujete-li si pouze tranzitní vízum do Ruska, nezapomeňte, že se dá využít pouze na dobu potřebnou k průjezdu Ruskou federací a pokud tuto cestu absolvujete svým dopravním prostředkem, musíte ve vízové anketě vypsat plán Vaši trasy. Toto vízum Vám rovněž dovoluje až 48 hodinový pobyt v místě přestupu, cestujete-li například vlakem.

 

© 2021 Partnercis s.r.o.